Tag Archives: cạo vỏ hà thủ ô

Cách Sơ Chế Hà Thủ Ô đỏ sau thu hoạch

hà thủ ô lâu năm bào chế

Hà thủ ô đỏ trước khi đem bào chế cần qua công đoạn sơ chế ban đầu. Công đoạn sơ chế hà thủ ô tuy đơn giản nhưng cũng đóng góp một phần không nhỏ trong chuỗi mắt xích bào chế hà thủ ô ” Thời gian thu hoạch – Sơ chế – Bào chế và Bảo quản hà thủ ô”.