Tag Archives: hà thủ ô trắng

Cách nhận biết Hà Thủ Ô thật và giả khi mua

nhận biết hà thủ ô đỏ và trắng

Để nhận biết Hà Thủ Ô thật và giả thực ra không hề khó. Cái khó của người tiêu dùng khi mua về ở chỗ thị thường chỉ cung cấp Hà Thủ Ô đã chế biến. Vì vậy việc nhận biết vị thuốc không thôi cũng là khó chứ chưa nói đến chuyện phân biệt giữa đâu là thật và đâu là giả? nhưng những người đã có kinh nghiệm dùng 2 -3 lần ngoài việc nhận biết đúng họ còn có thể đánh giá được phần nào chất lượng của sản phẩm.