Tag Archives: vị thuốc quý Hà Thủ Ô

Hà Thủ Ô vị thuốc quý trong nhân dân

Hà thủ ô tươi

Hà Thủ Ô là vị thuốc quý được nhân dân biết đến và sử dụng từ lâu với những tên gọi khác nhau: Dã miêu, Giao đằng, Dạ hợp, Địa tinh, Thủ ô. Thông qua những câu chuyện, mẫu chuyện lưu truyền trong dân gian làm vị thuốc dễ nhớ và được biết đến nhiều hơn. Có rất nhiều tài liệu cổ đã ghi chép thu thập lại cách chế biến, sử dụng và tác dụng thực tế lâm sàng vị thuốc như: Bổ huyết, điều trị vô sinh, đẹp nhan sắc và diện mạo, giữ tinh thần luôn bền bỉ linh hoạt